Tel: ( +84.4)38.512425 - Fax: ( +84.4) 38.512778
vicem hạ long

Hoành Bồ, Quảng Ninh

Địa chỉ: xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84-203) 369 9240

Fax: (84-203) 369 9130

Website: www.ximanghalong.vn

Vicem Hoàng Thạch

Kinh Môn - Hải Dương

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: (84) 03203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Vicem Hải Phòng

Thủy Nguyên, Hải Phòng

Địa chỉ: Minh Đức - Huyện Thuỷ Nguyên- TP Hải Phòng

Điện thoại: (84) 0225 3875 356

Fax: (84) 0225 3875 365

Website: www.ximanghaiphong.com.vn

Vicem Sông Thao

Thanh Ba - Phú Thọ

Địa chỉ: Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ

Điện thoại: (84) 2103 663272

Fax: (84) 2103 670219

Website: www.ximangsongthao.com

Vicem Bút Sơn

Kim Bảng - Hà Nam

Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84) 0351- 851323

Fax: (84) 0351-851320

Website: www.vicembutson.com.vn

Vicem Tam Điệp

Tam Điệp - Ninh Bình

Địa chỉ: Xã Quang Sơn - TP. Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: (84) 02293 772772

Fax: (84) 02293 864909

Website: www.vicemtamdiep.com.vn

Vicem bỉm sơn

Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Địa chỉ: phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (+84) 02373 824242

Fax: (+84) 02373 824046

Website: www.ximangbimson.com.vn

vicem Hoàng Mai

Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (84) 038 866170

Fax: (84) 038 866648

Website: www.ximanghoangmai.com.vn

vicem Hải vân

Quận Liên Triều, Tp.Đà Nẵng

Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Triều, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: (84)-511.3842172

Fax: (84) 0511-842502

Website: www.haivancement.vn

Vicem Hà Tiên

Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Km 8 đường Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 088 966608

Fax: (84) 088 - 967635

Website: www.hatien1.com.vn